BDO Consulting Group Stockholm

Prelima samarbetar med BDO Consulting Group gällande strategi- och utvecklingsfrågor.

För mer information, se BDO Nordic

National Contract Management Association

Prelima är medlem i NCMA som sedan 1959 arbetat med frågor som rör avtalshantering.

För mer information, se NCMA