Ny version av Prelima Universal har nu testats färdigt och är redo för driftsättning i produktionsmiljö. Några av nyheterna är:

  • Utökat behörighetssystem Möjlighet att neka åtkomst till valfria avsnitt (allmänt, finansiellt etc.)
  • Överför avtal Kunna byta ägarskap för avtalen med möjlighet att filtrera på avtalets kategoritillhörighet
  • Teknik Utvecklad i asp.net, dotnet 2.0 och C#

För mer information, se Prelima Universal.