Systemet är avsett för organisationer med en eller flera avtalsadministratörer. Tillgången till avtalen sker via intranät eller Internet. Prelima Universal innehåller ett skalbart behörighetssystem avsett för stora organisationer, rapportgenerator och har stöd för databaser från Microsoft och Oracle.

I alla produkter ingår en grundutbildning för att snabbt komma igång.

ProduktbladFör ytterligare information, maila rolf.lindblom@prelima.se eller ring 070-655 72 85.