Prelima tillhandahåller tjänster som syftar till att stödja införande av effektiv avtalshantering på kortast möjliga tid.

Konsulttjänster

Rådgivning vid implementering av avtalshantering.

Med vår erfarenhet och våra systematiska arbetsmetoder kan vi göra en kartläggning av er avtalsadministration. Vi kan också komma med rekommendationer hur ni framledes skall administrera era avtal.

Vi kan via våra metoder och vårt ”besiktningsprotokoll” på några dagar ge er en rapport via stickprov på ett antal avtal som belyser er nuvarande avtalshantering.

Utbildning

Användarutbildning för avtalsadministratörer.

Många av våra kunder anser att Prelimas produkter är så pass lättanvända att grundutbildningen (som ingår i respektive produkt) räcker för att komma igång.

Organisationsförändringar (ex. nya avtalsadministratörer) kan dock innebära ett behov av ytterligare utbildningstillfällen. Därför kan avtalsadministratörer på ett kostnadseffektivt sätt distansutbilda sig via:

Internet

Med hjälp av informationsteknologi kan utbildningen genomföras “virtuellt” i form av distansutbildning via Internet. Instruktören “delar ut” sitt program och beskriver dess funktioner. Avtalsadministratören ser instruktörens program på sin egen dator och kan under tiden ställa frågor.

Telefon

Instruktören och avtalsadministratören startar programmet på sina respektive datorer. Därefter går de tillsammans igenom programmets funktioner och kommunicerar med hjälp av telefon.För ytterligare information, maila rolf.lindblom@prelima.se eller ring 070-655 72 85.