Prelima Professional

Systemet är avsett för en avtalsadministratör. I det fall man vill sprida information om avtalen kan detta ske genom att skriva ut rapporter och posta alternativt maila dessa.

Vid leverans av våra produkter ingår en grundutbildning för att snabbt komma igång.

ProduktbladFör ytterligare information, maila rolf.lindblom@prelima.se eller ring 070-655 72 85.